HEPATİT

Hepatitler ;

HepatitA bir RNA virüsüdür ve dışkı-ağız yoluyla bulaşır.Ciddi bir hastalıktır ancak iyi yanı anne karnında ki bebekte ve yenidoğanda bir hastalığa yol açmamaktadır.HepatitA virüsüne ,temas veya hastalığın yaygın olduğu bölgelere seyahat etme nedeniyle, maruz kalınmışsa gebe olsun olmasın immun serum globulin 0,02-0,05 ml/kg uygulanmalıdır.

HepatitB(HBV) ise bir DNA virüsüdür, hepatit, siroz ve hepatomanın en önemli nedenlerindendir ancak çoğunlukla şikayete neden olmaz. Kan, tükürük, vajinal salgılar ve anne sütüyle bulaşabilirAktif infeksiyonun bir tedavisi yoktur ama aktif ya da pasif bağışıklama korunma için yapılabilmektedir ve oldukça etkilidir.HBV hastalarının bulaşıcılığını gösteren en önemli belirteç HbsAg dir, bulaşma da en sık cinsel yolla ve kanla olmaktadır.Biz kadın doğumcular için belki de en önemli durum HBV hastası veya taşıyıcısı olan annelerden doğan bebeklerdir, bunlara önlem alınmazsa uzun dönemde karaciğer kanseri açısından yüksek risk taşırlar.Bu nedenle gebelik başında yapılan HBV taraması doğuma yakın tekrarlanmalıdır. Bu tarama 3 aşamalıdır, ilk aşamada HbsAg bakılır müsbet çıkarsa 2. aşamada yeni bir kan örneğinde test tekrarlanır gene müspet çıkarsa doğumda bebeğe aşı yanında serumunda gerekip gerekmediğini tespit için taramanın 3. aşaması olan HbeAg bakılır, varsa serumda aşı yanında yapılmalıdır. HBV li anneden doğan bebeklere ilk 12 saat içinde 0,5 ml HepatitB immun globulin serumu ve ardından da yetişkin dozunun yarısı HepatitB aşısı yapılması bulaşmayı % 85 oranında önlemektedir, bunlar yapılmadan anne kesinkes bebeği emzirmemelidir.Bulaşmada sezaryen veya normal doğum açısından fark yoktur.HepatitB aşısının gebeliğe olumsuz etkisi olmadığından risk altındaki gebelere de uygulanabilir.

Son söz; gebeliğin başında yapılan HBV taraması doğuma yakın tekrarlanmalıdır.

Hepatit C ise karaciğer sirozu, kanseri veya yetmezliğinin en sık nedeni olarak önemli bir halk sağlığı sorunudur.HCV bulaşması kan yoluyla, iğnelerle,dövme yapılırken veya anneden bebeğe geçişledir.Anneden bebeğe geçişte anne kanında ki virüsün miktarının önemli olduğu kabul edilse de geçişi tetikleyen miktar net olarak bilinmemektedir.Vaginal veya sezaryenle doğum arasında bebeğe bulaşma açısından bir fark saptanmamıştır.Tanı için ELISA yöntemiyle antiHCV bakılır müsbet bir sonuçta aynı örnekte test 1 kez daha tekrarlanır, bunda da müsbet bir sonuç çıkarsa 2. Bir örnekte altın standart olan PCR yöntemiyle test yapılarak tanı kesinleştirilir.Kesin tanı konulanlar bir hepatoloğa yönlendirilir.nneden geçiş yoluyla HCV müspetliği olan bebeklerde klinik süreç çok belirli değildir.

Son söz; tüm gebelere HCV taraması yapılması etkin bulunmadığından önerilmemektedir ama tüm gebelere gebeliğin başında ve bağışık veya taşıyıcı olmayanlara gebeliğin sonunda HBV taraması yapılmalıdır.


 

     

 

Telefon :

0 356 214 2520   0 545 214 2520

Adres :

Yeşilırmak mahallesi Bosna Caddesi 2. Sokak No : 17
OPET arkası
Bizim Toptan Market yanı

TOKATMail Adresi :

yilmazseyyah@gmail.com