GEBELİKTE AKCİĞER OLGUNLAŞMASI İÇİN STEROİD KULLANIMI


Bebek ölüm nedenleri arasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık neden olarak prematürite nedenli ölümler görülmektedir.Prematüriteye bağlı ölümlerin önlenmesi için yapılan çalışmalardaysa erken doğum riski taşıyan gebelere uygulanacak steroid tedavisinin hem anne karnındaki bebeğin akciğer olgunlaşmasını hızlandırdığı hem de yeni doğan ölümlerini azalttığı görülmüştür.Yapılan bu steroid tedavisiyle prematür yenidoğanda çok ciddi bir sorun olan ,RDS solunum hastalığı görülme sıklığının % 34 oranında azaldığı bununla birlikte yenidoğanlarda ölüm ve beyin kanaması görülme riskini azalttığı belirlenmiştir.

Steroid tedavisinin standardize edilmesi amacıyla konuyla ilgili derneklerin ortak uygulama önerisi şöyledir;

A-Hangi durumlarda uygulanacak

1-tedavide ilaç olarak betametazon(celestone chronodose) veya deksametazon(dekort,onadron) kullanılacak,

2-şu durumlarda anne karnında ki bebeğin akciğer olgulaşmasının iyileştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır:

-34 haftalıkdan küçük ve 24 haftalıktan büyük erken doğum eylemi başlamış ya da erken doğurtulması tıbbi nedenlerle planlanmış gebelerde uygulanmalıdır.22 hafta ile 23 hafta 6 gün arası bebeklerde doktor kararı ile uygulanabilir,

-gebeliğin yaşı 34 hafta üzeriyse steroid tedavisi yinede doktor kararıyla uygulanabilir,

-steroid tedavisi uygulanan 34 haftanın altındaki gebelerde doğum 2 hafta içerisinde gerçekleşmezse ve gebelik yaşıda halen 34 hafta altında veya akciğerin olgunlaşmasıyla ilgili şüphe devam ediyorsa ikinci kez tek doz ya da 1 kür steroid tedavisi tekrar yapılabilir.İlave dozlara gerek yoktur.

-gebelik yaşı 32 haftanın altında ve erken membran rüptürü varsa yani su kesesi açılmışsa 1 kür steroid tedavisi uygulanırken gebelik yaşı 32-34 hafta arasında tedavi uygulanıp uygulanmayacağına doktor karar verir

B-Uygulama dozu ve şekli

1-Betametazon kullanılacaksa 1 kür, 24 saat arayla 12 mg kasiçi uygulanır.Ancak acil durumlarda 12 saat arayla da uygulanabilir (celestone chronodose 2x2ampul).Bu en çok tercih ettiğimiz yöntemdir.

2-Deksametazon kullanılacaksa 1 kür, toplam 4 doz olacak şekilde 12 saat arayla 6mg kasiçi uygulanır.

 

     

 

Telefon :

0 356 214 2520   0 545 214 2520

Adres :

Yeşilırmak mahallesi Bosna Caddesi 2. Sokak No : 17
OPET arkası
Bizim Toptan Market yanı

TOKATMail Adresi :

yilmazseyyah@gmail.com